Agy @2174
Udah siang, > Makan siang > Kerja Siang > Pulang petang > Tidur Telentang > Pikiran Tenang. #CumaAsal
Line wall
Leave a comment can only registered users.